Instruktionsfilmer
IVT 490/690

Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen via huvudströmbrytaren.

I filmen visar vi även hur du tar bort frontplåten.

 
Rengöra luftfilter

I denna filmen går vi igenom hur du tar bort filterluckan och hur vi rengör filtret.

Det ska rengöras varannan månad och bytas ut varje år.

 

Inställningar och driftsymboler

Här får du veta hur rumstemperaturen justeras i displayen och hur du ställer in och använder funktionen extra varmvatten. Vi förklarar även vad de olika symbolerna betyder. 

Kontroll av slangar och spillvatten

Här förklarar vi hur du rengör spillvattenkoppen och hur du kontrollerar så slangarna inte blivit igensatta.

 

Återställning överhettningsskydd

Upplever du dåligt med värme och varmvatten, kan det bero på att överhettningsskyddet löst ut.

Här visar vi hur du återställer det.

 

Tryckkontroll och luftning

Minst en gång om årets ska tanken luftas och en tryckkontroll göras, helst på hösten innan vintern kommer. Här förklarar vi hur du går tillväga.

 

Manuell drift

Om ett fel på styrenheten skulle inträffa,exempelvis p.g.a åska Går det ställa om till manuell drift.

Ifilmen visar vi hur du gör.

OBS! Om något behöver åtgärdas på din anläggning kontaktar du i första hand Team Wåhlin Värme & VVS, 08-511 704 99

 Gilla oss på facebook
Team Wåhlin Värme & VVS
Askvägen 2  |  186 45 Vallentuna
08-511 704 99  |
 info@teamwahlin.se 
© Copyright Team Wåhlin Värme & VVS