Instruktionsfilmer
IVT 840/860
Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen via huvudströmbrytaren.

I filmen visar vi även hur du tar bort frontplåten.

 
Rengöra luftfilter

I denna filmen går vi igenom hur du tar bort filterluckan och hur vi rengör filtret.

Det ska rengöras varannan månad och bytas ut varje år.

 

Inställningar

Här får du veta hur rumstemperaturen justeras i displayen och hur du ställer in och använder funktionen extra varmvatten.
 

Kontroll av avlopp och slangar

Spillvattenslangen kan bli igensatt.

Här visar vi hur du kontrollerar att så inte skett.

 

Återställning överhettningsskydd

Upplever du dåligt med värme och varmvatten, kan det bero på att överhettningsskyddet löst ut.

Här visar vi hur du återställer det.

 

Tryckkontroll

Minst en gång om årets ska en tryckkontroll göras.

Här förklarar vi hur du går tillväga.

OBS! Om något behöver åtgärdas på din anläggning kontaktar du i första hand Team Wåhlin Värme & VVS, 08-511 704 99

 Gilla oss på facebook
Team Wåhlin Värme & VVS
Askvägen 2  |  186 45 Vallentuna
08-511 704 99  |
 info@teamwahlin.se 
© Copyright Team Wåhlin Värme & VVS