Instruktionsfilmer
IVT Vent 302

Inledning

Innan alla arbeten i värmepumpen måste strömmen brytas via huvudströmbrytaren.

 Rengöra luftfilter

Här går vi igenom hur du tar bort filterluckan och rengör filtret.

För att värmepumpens ska prestera sitt bästa behöver det här göras varannan månad.

Var tolfte månad bör filtret bytas ut.

 

Displayöversikt

Här går vi igenom de olika knapparna i displayen och vilken funktion de har. 

Inställningar

Här får du veta hur du justerar rumstemperaturen och ställer funktionen för extra varmvatten.

 

Driftsymboler

Här går vi igenom betydelsen av de symboler som syns i displayen vid olika driftlägen.

 


Spillvattenkopp och slangar

Här visar vi hur du kontrollerar att spillvattenslangen inte blivit igensatt, samt hur du rengör spillvattenkoppen.

 

Återställning av överhettningsskydd

Om du upplever att det är kallt i huset och att låg tillgång på varmvatten kan det bero på att värmepumpens överhettningsskydd löst ut.

Här visar vi hur du återställer det.

 

Tryckkontroll

Minst en gång om året bör en tryckkontroll göras.

Här visar vi hur du går tillväga.

 

Rengöring av partikelfilter

Ungefär en gång om året bör värmepumpens partikelfilter rengöras. Följ instruktionerna i filmen.

OBS! Om något behöver åtgärdas på din anläggning kontaktar du i första hand Team Wåhlin Värme & VVS, 08-511 704 99

 Gilla oss på facebook
Team Wåhlin Värme & VVS
Askvägen 2  |  186 45 Vallentuna
08-511 704 99  |
 info@teamwahlin.se 
© Copyright Team Wåhlin Värme & VVS