fbpx
IVT Värmepumpar i Vallentuna sedan 1999
Exklusivt certifierade för IVT No.1 Service
Vi löser även de riktigt svåra situationerna

Inuti värmepumpen

(Bergvärmepumpen IVT Geo 600)

1. Växelventil

Ventilen växlar mellan uppvärmning av värmevatten och varmvatten.

2. Varmvattenberedare

Beredaren är en rostfri slingtank som rymmer cirka 180 liter varmvatten. Framledningstemperaturen gör att värmepumpen levererar ända upp till 300 liter 40-gradigt varmvatten.

3. Elkassett

Kopplas in för att ge effekt när det är riktigt kallt eller vid större varmvattenuttag och varmvattenspets. Uppfyller kraven för nybyggnation.

4. Kondensor

Kondenserar gasen till vätska igen och överför värmen till värmesystemet.

5. A-klassad lågenergicirkulationspump (G2)

Värmebärarpump som ser till att varmvatten cirkulerar runt i värmesystemet.

6. Kompressor

Höjer trycket på köldmediet. Temperaturen på ångan höjs från 0°C till cirka 100°C. Runt kompressorn sitter isolering som sänker ljudnivån.

7. Flexibla slangar

Slangarna motverkar vibrationer i värmepumpen.

8. Givare

Anslutning av givare.

9. Kontrollpanel

Touchscreen i färg.

10. Ellåda

Kapslad ellåda med återställningsfunktion för motorskyddet samt automatsäkringar för värmepump och elkassett.

11. A-klassad lågenergicirkulationspump (G3)

Isolerad och rostskyddsbehandlad köldbärarpump. Ser till att köldbärarvätskan cirkulerar från till exempel borrhålet in till värmepumpen.

12. Förångare

Förångar köldmediet till gas och överför värme från köldbäraren till köldmediekretsen.

13. Expansionsventil

Sänker trycket på köldmediet som ska in i förångaren och hämta upp energi från till exempel borrhålet.

IVT Värmepumpar i Vallentuna sedan 1999
© Copyright all rights reserved
Website by Antonio Cimini