Om oss

1967
Företaget startas 1967.
1989
Från och med 1989 utvecklades en bygg och vvs gren i det befintliga bolaget av Magnus Wåhlin.
1999
Ingår man avtal med IVT och slår sig in i värmepumpbranschen under deras flagga där service och försäljning av värmepumpar senare kom att spela en stor roll för företaget.
2002
Ombildades denna gren till aktiebolag med namnet, Team Wåhlin Bygg & VVS AB i samband med ett generationsskifte.
2004
Utvidgar man den befintliga servicetjänsten kring värmepumpar och anställer Anki Asp, som servicechef och koordinator. Satsningen med inriktning på service och eftermarknad av IVT:s värmepumpar tar sin början.
2008
Tar man över driften av Grimsta måleri som bedrivit verksamhet på egen hand i över 10 år under Calle Holms regi. Förvärvet kompletterar därmed byggsidan.
2008
Startas dotterbolaget RoiMan El tillsammans med Johan Ågren (certifierad elektriker), som en del i ledet att kunna erbjuda helhetslösningar för kunderna inom de yrkesgrupper som redan finns inom företaget.
2015
Står de nya lokalerna färdiga att flytta in i på Askvägen 2 i Vallentuna.
2016
Organisationen utvidgas med en rekrytering av extern VD (Jacob Bratt) som närmast suttit som Distriktschef på IVT och har flera års erfarenhet av försäljning och serviceflödet för de produkter och tjänster som företaget tillhandahåller.
2018
Öppnas en filial söder om stan i form av dotterbolaget Värmedynamik i Södertälje AB med inriktning på service och installation inom IVT:s produktgrupper.
2019
Efter närmare 30 år i branschen avvecklar vi vår byggverksamhet för att i större utsträckning kunna fokusera på service/installation av värmepumpar och vvs -grenen. Företaget går nu under namnet Team Wåhlin Värme & VVS AB.

Magnus

Ägare / Försäljning

Anneli

Ekonomi

Anki

Servicechef / Koordinator

Antonio

Marknad / Försäljning

Håkan

Försäljning

Mattias

Servicetekniker

Marcus

Installation / Service

Daniel M

Servicetekniker

John

Servicetekniker

Rikard

Servicetekniker

Calle

Måleri

Johnny

Logistik

Mikael

Installation / Service

Johan

VVS / Installation

Robert

VVS / Installation

Daniel J

Installation / Service

Miljöpolicy

Vi jobbar aktivt med vårt eget miljöansvar och helheten av vår miljöpolicy går att hitta genom att klicka här.

För oss är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn.
Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.

Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

Team Wåhlin Värme & VVS ABs miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten.

För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar.

Summan av alla åtgärder ska leda Team Wåhlin Värme & VVS ABs miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.
Team Wåhlin Värme & VVS AB
Askvägen 2
186 45 Vallentuna
Orgnr: 556583-3380
Auktoriserad återförsäljare och serviceombud för IVT Värmepumpar