Om oss

Team Wåhlin har varit serviceombud och återförsäljare åt IVT värmepumpar sedan 1999. Vi jobbar dagligen med service, reparationer och installationer av värmepumpar. Vårt största fokus är att få Nöjd Kund efter varje utfört arbete.

Vår kärna

Vi har kunden i fokus och vår ambition är att tillgodose och anpassa oss efter kundens behov och behålla kundens förtroende över lång tid. Våra engagerade och välutbildade medarbetare med goda kvalitetsrutiner ser till att vi har nöjda kunder som återkommer. Vår bredd är vår styrka.

Vi har blivit utsedda till Årets Serviceombud 2011 och 2018, bland samtliga serviceombud för IVT värmepumpar i Sverige.

Vissa IVT serviceombud har stämpeln No. 1 Service. Ett serviceombud med denna stämpel tar emot arbetsorder direkt från fabriken i Tranås. Det handlar om garantiärenden och jourarbeten. Team Wåhlin är det enda utvalda serviceombud i Stockholm med stämpeln No. 1 Service.

Välj Team Wåhlin för en långsiktig och trygg relation för din värmepump.

Certifikat

Team Wåhlin är av IVT Värmepumpar godkänt som IVT Center. Vi får marknadsföra, sälja och serva IVT Värmepumpar.
No. 1-service är IVT:s egna serviceorganisation. Du får värme i huset igen inom 24 timmar under perioden 1 nov - 31 mars. Gäller i 6 år från installationsdatum. Team Wåhlin är utvalt No.1 serviceombud i Stockholm.
Nordiskt Tillväxtcertifikat tilldelat Team Wåhlin Värme & VVS AB. Certifikatet är utfärdat av Entento Group / UC och är baserat på räkenskaper från april 2020.
Godkänd partner hos aktören värmepump.se - en portal på nätet som samlar in kundförfrågningar från folk som ska köpa ny värmepump.
Läs mer
Medlem i Svenska Kyl &
Värmepumpsföreningen - generell branschorganisation för företag som är verksamma i värmepumpsbranschen.
Läs mer
Auktoriserade inom
Säker Vatten - branschorganisation för företag verksamma i värmepumpsbranschen. Säkerställer korrekt utförda arbeten med vatten.
Läs mer
Incert 420x420 SVG - Team Wåhlin Värme & VVS AB
Ackrediterade för
hantering av köldmedia
(kategori 1) - branschorganisation för företag verksamma i värmepumpsbranschen. Säkerställer korrekt utförda arbeten med gas.
Läs mer
Ackrediterade för
trycksättning med gas - branschorganisation för företag verksamma i värmepumpsbranschen. Säkerställer korrekt utförda arbeten med gas.
Läs mer
Rekommenderat företag
7 år i rad på Reco.se tack vare uppnått antal lämnade kundomdömen och tillräckligt högt snittbetyg.
Läs mer

Medarbetare

Magnus

Magnus

Ägare / Försäljning
Anneli

Anneli

Ekonomi

Anki

Servicechef / Koordinator

Antonio

Marknad / Försäljning

Håkan

Försäljning
Marcus

Marcus

Installation / Service

Mattias

Servicetekniker
Daniel

Daniel M

Servicetekniker
John

John

Servicetekniker
Rikard

Rikard

Servicetekniker

Calle

Logistik / Måleri
Johnny

Johnny

Logistik
Mikael

Mikael

Installation / Service

Johan

VVS / Installation

Robert

VVS / Installation

Daniel J

Installation / Service

Hasse H

Installation

Tidslinje

2021
För att kunna möta marknadens efterfrågan av service och företagets ökade antal installationer av värmepumpar anställs Daniel Jansson som servicetekniker/installatör i början av augusti. Daniel har flera års erfarenhet av värmepumpar och är särskilt nischad inom service och installation av luft/luftvärmepumpar. Daniel kommer närmst från en annan stark aktör inom värmepumpsbranschen.
2021
I syfte om att stärka företagets närvaro på marknaden och förädla företagets brand utåt anställs Antonio Cimini som marknadsansvarig i maj. Antonio har flera års erfarenhet bland annat inom digital och analog marknadsföring, grafisk design, affärsstödsystem, webdesign, affärsutveckling och försäljning. Antonio förstärker även säljorganisationen inom frånluft- och luft/luftvärmepumpar. Antonio kommer närmst från en annan stark aktör inom värmepumpsbranschen.
2020
Organisationen breddar sina inriktningar, tidigare hårt fokus på service och nu utökar man även inom försäljning. Håkan Håkansson anställs i slutet på december för att aktivt bearbeta försäljning. Håkan har många års erfarenhet i värmepumpsbranschen och är särskilt nischad inom luft/vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Håkan kommer närmst från en annan stark aktör inom värmepumpsbranschen.
2019
Efter närmare 30 år i branschen avvecklar vi vår byggverksamhet för att i större utsträckning kunna fokusera på service/installation av värmepumpar och vvs -grenen. Företaget går nu under namnet Team Wåhlin Värme & VVS AB.
2018
Öppnas en filial söder om stan i form av dotterbolaget Värmedynamik i Södertälje AB med inriktning på service och installation inom IVT:s produktgrupper.
2016
Organisationen utvidgas med en rekrytering av extern VD (Jacob Bratt) som närmast suttit som Distriktschef på IVT och har flera års erfarenhet av försäljning och serviceflödet för de produkter och tjänster som företaget tillhandahåller.
2015
Står de nya lokalerna färdiga att flytta in i på Askvägen 2 i Vallentuna.
2008
Startas dotterbolaget RoiMan El tillsammans med Johan Ågren (certifierad elektriker), som en del i ledet att kunna erbjuda helhetslösningar för kunderna inom de yrkesgrupper som redan finns inom företaget.
2008
Tar man över driften av Grimsta måleri som bedrivit verksamhet på egen hand i över 10 år under Calle Holms regi. Förvärvet kompletterar därmed byggsidan.
2004
Utvidgar man den befintliga servicetjänsten kring värmepumpar och anställer Anki Asp, som servicechef och koordinator. Satsningen med inriktning på service och eftermarknad av IVT:s värmepumpar tar sin början.
2002
Ombildades denna gren till aktiebolag med namnet, Team Wåhlin Bygg & VVS AB i samband med ett generationsskifte.
1999
Ingår man avtal med IVT och slår sig in i värmepumpbranschen under deras flagga där service och försäljning av värmepumpar senare kom att spela en stor roll för företaget.
1989
Från och med 1989 utvecklades en bygg och vvs gren i det befintliga bolaget av Magnus Wåhlin.
1967
Företaget startas 1967.

Miljöpolicy

Vi jobbar aktivt med vårt eget miljöansvar och helheten av vår miljöpolicy går att hitta genom att klicka här.

För oss är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn.
Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.

Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.
Team Wåhlin Värme & VVS ABs miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten.

För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar.
Summan av alla åtgärder ska leda Team Wåhlin Värme & VVS ABs miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.
IVT - Powered by Nature logo
TW favicon negative
Team Wåhlin Värme & VVS AB
Askvägen 2
186 45 Vallentuna
Orgnr: 556583-3380
IVT Värmepumpar logo negative
Auktoriserad återförsäljare och serviceombud åt IVT värmepumpar sedan 1999. Vi utför service, reparationer och installationer av värmepumpar.