fbpx
IVT Värmepumpar i Vallentuna sedan 1999
Exklusivt certifierade för IVT No.1 Service
Vi löser även de riktigt svåra situationerna

IVT 690 skötsel

Här finns dokumentation och instruktioner för värmepumpen IVT 690. Rätt underhåll ger den bästa livslängden.

I denna produktserie

- IVT 690

Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen via huvudströmbrytaren. I filmen visar vi även hur du tar bort frontplåten.

Om något behöver åtgärdas på din anläggning kontaktar du i första hand din installatör eller närmaste serviceombud.

Rengöra luftfilter

I denna filmen går vi igenom hur du tar bort filterluckan och hur vi rengör filtret. Det ska rengöras varannan månad och bytas ut varje år.

Inställningar och driftsymboler

Här får du veta hur rumstemperaturen justeras i displayen och hur du ställer in och använder funktionen extra varmvatten. Vi förklarar även vad de olika symbolerna betyder.

Kontroll av slangar och spillvatten

Här förklarar vi hur du rengör spillvattenkoppen och hur du kontrollerar så slangarna inte blivit igensatta.

Återställning överhettningskydd

Upplever du dåligt med värme och varmvatten, kan det bero på att överhettningsskyddet löst ut. Här visar vi hur du återställer det.

OBS! Kontakta installatör eller närmaste serviceombud om problemet återkommer.

Tryckkontroll och Luftning

Minst en gång om årets ska tanken luftas och en tryckkontroll göras, helst på hösten innan vintern kommer. Här förklarar vi hur du går tillväga.

Manuell drift

Om ett fel på styrenheten skulle inträffa,exempelvis p.g.a åska Går det ställa om till manuell drift, i filmen visar vi hur du gör.
IVT Värmepumpar i Vallentuna sedan 1999
© Copyright all rights reserved
Website by Antonio Cimini