IVT 840/860 skötsel

Här finner du dokumentation och instruktionsfilmer för värmepumpen IVT 840/860. Korrekt underhåll av dig som värmepumpsägare ger värmepumpen de bästa förutsättningarna för längsta möjliga livslängd.

I denna produktserie

- IVT 840
- IVT 860

Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen via huvudströmbrytaren. I filmen visar vi även hur du tar bort frontplåten.

Rengöra luftfilter

I denna filmen går vi igenom hur du tar bort filterluckan och hur du rengör filtret. Det ska rengöras varannan månad och bytas ut varje år.

Inställningar

Här får du veta hur rumstemperaturen justeras i displayen och hur du ställer in och använder funktionen extra varmvatten.

Kontroll av avlopp och slangar

Spillvattenslangen kan bli igensatt, här visar vi hur du kontrollerar att så inte skett.

Återställning överhettningskydd

Upplever du dåligt med värme och varmvatten, kan det bero på att överhettningsskyddet löst ut. Här visar vi hur du återställer det.

Tryckkontroll

Minst en gång om årets ska en tryckkontroll göras. Här förklarar vi hur du går tillväga.
IVT Värmepumpar i Vallentuna sedan 1999
© Copyright all rights reserved
Website by Antonio Cimini