IVT Vent 202 skötsel

Här finner du dokumentation och instruktionsfilmer för värmepumpen IVT Vent 202. Korrekt underhåll av dig som värmepumpsägare ger värmepumpen de bästa förutsättningarna för längsta möjliga livslängd.

I denna produktserie

- IVT Vent 202

Inledning

Innan alla arbeten inne i din maskin ska du bryta strömmen via huvudströmbrytaren.

Rengöra luftfilter

I denna filmen går vi igenom hur du tar bort filterluckan och hur vi rengör filtret. Det ska rengöras varannan månad och bytas ut varje år.

Inställningar

Här får du veta hur rumstemperaturen justeras i displayen och hur du ställer in och använder funktionen extra varmvatten.

Rengöra spillvattenkopp och kontroll av slangar

Spillvattenslangen kan bli igensatt, här visar vi hur du kontrollerar att så inte skett samt hur du rengör spillvattenkoppen.

Återställning överhettningskydd

Upplever du dåligt med värme och varmvatten, kan det bero på att överhettningsskyddet löst ut. Här visar vi hur du återställer det.

Tryckkontroll

Minst en gång om årets ska en tryckkontroll göras. Här förklarar vi hur du går tillväga.

Driftsymboler

Här går vi igenom betydelsen av de symboler som syns i displayen vid olika driftlägen.

Rengöra partikelfilter

Ungefär en gång om året bör partikelfiltret som sitter i anläggningen rengöras. Hur det går till visar vi i denna film.
IVT Värmepumpar i Vallentuna sedan 1999
© Copyright all rights reserved
Website by Antonio Cimini