IVT Vent 402 skötsel

Här finner du dokumentation och instruktionsfilmer för värmepumpen IVT Vent 402. Korrekt underhåll av dig som värmepumpsägare ger värmepumpen de bästa förutsättningarna för längsta möjliga livslängd.

I denna produktserie

- IVT Vent 402

Inledning

Innan alla arbeten i värmepumpen måste strömmen brytas via huvudströmbrytaren.

Rengöra luftfilter

Här går vi igenom hur du tar bort filterluckan och rengör filtret. För att värmepumpens ska prestera sitt bästa behöver det här göras varannan månad. Var tolfte månad bör filtret bytas ut.

Menyinställningar

Här går vi igenom de olika knapparna i displayen och vilken funktion de har.

Uppkoppling

I den här filmen går vi igenom hur du kopplar upp din frånluftsvärmepump till internet genom att ansluta nätverkskabeln.

Spillvattenkopp och slangar

Här visar vi hur du kontrollerar att spillvattenslangen inte blivit igensatt, samt hur du rengör spillvattenkoppen.

Återställning av överhettningsskydd

Om du upplever att det är kallt i huset och att låg tillgång på varmvatten kan det bero på att värmepumpens överhettningsskydd löst ut. Här visar vi hur du återställer det.

Tryckkontroll

Minst en gång om året bör en tryckkontroll göras. Här visar vi hur du går tillväga.

Rengöring av partikelfilter

Ungefär en gång om året bör värmepumpens partikelfilter rengöras. Följ instruktionerna i filmen.
IVT Värmepumpar i Vallentuna sedan 1999
© Copyright all rights reserved
Website by Antonio Cimini